date format: YYYY-MM-DD | format date: AAAA-MM-DD
"<" - event occurred before date | "<" - événement avant la date
">" means event occurred after date | ">" - événement après la date

Pinet, PInet (suite)
Jon d. < 2015-10-18
Joseph d. 1966-__-__
Joseph n. 1728-__-__
Joseph n. 1811-__-__
Joseph n. 1834-__-__, d. 1854-__-__
Joseph n. 1855-__-__, d. 1893-__-__
Joseph n. 1859-04-01, d. 1901-__-__
Joseph n. 1860-__-__
Joseph n. 1863-__-__
Joseph n. 1867-__-__
Joseph n. 1879-__-__, d. 1920-__-__
Joseph n. 1883-__-__
Joseph n. 1884-__-__, d. 1971-__-__
Joseph n. 1886-__-__, d. < 1990-02-19
Joseph n. 1886-06-__, d. 1954-__-__
Joseph n. 1893-__-__
Joseph n. 1893-01-03
Joseph n. 1901-11-__
Joseph n. 1915-11-14, d. 1915-11-14
Joseph n. 1917-__-__, d. 1990-11-27
Joseph n. 1925-__-__, d. 1925-__-__
Joseph n. 1927-09-29, d. 2000-12-24
Joseph n. 1929-__-__, d. 1929-__-__
Joseph n. 1970-__-__, d. 1970-__-__
Joseph-Michel n. 1927-09-29, d. 2000-12-24
Joseph Achille n. 1889-__-__
Joseph Adélard n. 1920-__-__, d. < 2004-12-20
Joseph Aimé n. 1872-__-__, d. 1951-__-__
Joseph Alban n. 1939-__-__, d. 1985-05-22
Joseph Albert n. 1900-__-__
Joseph Alcide Vivien n. 1917-04-09, d. < 2015-04-02
Joseph Alexis n. 1927-__-__, d. 1945-__-__
Joseph Alfred n. 1894-__-__
Joseph Alfred n. 1896-__-__
Joseph Alphonse n. 1898-__-__
Joseph Alphonse n. 1921-__-__, d. 1989-06-03
Joseph Alyre n. 1947-__-__, d. < 2015-11-05
Joseph Amédée n. 1923-__-__, d. < 1995-01-18
Joseph Amédée n. 1959-__-__, d. 1960-__-__
Joseph André n. 1950-__-__, d. 1968-__-__
Joseph André n. 1955-__-__, d. 1955-__-__
Joseph Anthyme Paul n. 1944-06-03, d. 1944-09-22
Joseph Antoine Avila n. 1907-__-__, d. 1907-__-__
Joseph Armand Vincent n. 1929-__-__, d. < 2004-12-20
Joseph Arthur n. 1890-__-__, d. 1911-__-__
Joseph Arthur n. 1900-__-__
Joseph Arthur n. 1943-__-__, d. < 2016-02-07
Joseph Arthur n. 1949-__-__, d. 1950-__-__
Joseph Auguste n. 1910-__-__, d. 1912-__-__
Joseph Augustin n. 1886-06-__, d. 1954-__-__
Joseph Augustin Théophile n. 1932-__-__, d. 1996-12-21
Joseph Denis Paul n. 1938-__-__, d. < 2016-03-30
Joseph Dolor n. 1899-__-__, d. 1918-__-__
Joseph Dominique n. 1885-10-28
Joseph Dominique n. 1913-__-__, d. 1915-__-__
Joseph Donald n. 1956-__-__, d. 2016-07-22
Joseph Edmond n. 1921-__-__, d. 1921-__-__
Joseph Edmond n. 1946-__-__, d. 1946-__-__
Joseph Edouard n. 1908-__-__, d. 1909-__-__
Joseph Edouard Nicolas n. 1935-06-02, d. 1937-__-__
Joseph Elisée n. 1915-07-12, d. 1975-09-12
Joseph Emile n. 1920-03-06, d. 1982-05-02
Joseph Emile n. 1923-__-__, d. 1990-02-19
Joseph Ernest n. 1898-__-__, d. 1918-__-__
Joseph Ernest n. 1907-__-__, d. 1912-__-__
Joseph Ernest n. 1908-__-__, d. 1988-05-09
Joseph Ernest n. 1933-06-11, d. 2016-07-13
Joseph Ernest n. 1939-__-__, d. 1939-__-__
Joseph Frédéric n. 1918-__-__, d. < 1997-09-01
Joseph Gaston n. 1954-__-__, d. 2015-05-02
Joseph Georges n. 1882-__-__, d. 1882-__-__
Joseph Georges n. 1891-__-__, d. 1891-__-__
Joseph Georges Ernest n. 1905-__-__, d. 1994-10-06
Joseph Gérard Raymond n. 1948-__-__, d. 1980-03-01
Joseph Guillaume Dit Willie n. 1878-__-__, d. 1933-__-__
Joseph Henri n. 1888-__-__, d. 1964-__-__
Joseph Honoré n. 1891-__-__, d. 1974-__-__
Joseph Jacques n. 1889-__-__
Joseph Jacques Elizée n. 1891-12-22, d. 1901-04-04
Joseph Jean Claude n. 1941-03-30, d. 1980-03-09
Joseph Jean Guy n. 1960-__-__, d. 1992-07-28
Joseph Jean Louis n. 1920-__-__, d. 1921-__-__
Joseph Julien Albain n. 1927-__-__, d. < 2004-06-06
Joseph Léo n. 1906-01-11, d. 1908-11-09
Joseph Léo n. 1913-08-07, d. 2005-02-21
Joseph Léonard n. 1923-__-__, d. < 2004-12-20
Joseph Léonard Léo n. 1890-__-__, d. 1984-__-__
Joseph Lionel n. 1907-__-__, d. 1930-__-__
Joseph Lionel n. 1915-__-__, d. 1982-05-01
Joseph Lionel n. 1919-__-__, d. 1996-06-12
Joseph Lionel n. 1935-04-10, d. 1935-04-27
Joseph Louis Elisée n. 1904-03-13, d. 1908-11-10
Joseph Lucien n. ± 1953-__-__, d. 1997-09-01
Joseph Ludger n. 1874-__-__, d. 1959-__-__
Joseph Ludger Jean Baptiste n. 1927-__-__, d. 1983-01-09
Joseph Majorique n. 1885-__-__
Joseph Majorique n. 1923-__-__, d. 1989-05-07
Joseph Marc Wilfred n. 1921-11-22, d. < 1995-01-28
Joseph Mario n. 1966-__-__, d. 1967-__-__
Joseph Martin n. 1954-__-__, d. 1978-10-24
Joseph Maurice n. 1880-__-__, d. 1959-__-__
Joseph Médéric Adelbert n. 1905-__-__, d. 2002-01-09
Joseph Nicolas n. 1888-__-__
Joseph Nicolas n. 1894-__-__, d. 1899-__-__
Joseph Octave n. 1888-06-09
Joseph Octave n. 1925-10-19, d. 1995-01-29
Joseph Olivier Raymond n. 1933-__-__, d. 2016-02-07
Joseph Patrice n. 1887-__-__
Joseph Patrice n. 1912-__-__, d. 1986-05-31
Joseph Paul Armand n. 1935-__-__, d. < 2016-02-07
Joseph Paul Emile n. 1944-__-__, d. 1970-02-18
Joseph Philippe n. 1925-__-__, d. 1995-01-18
Joseph Pierre n. 1940-__-__, d. 1940-__-__
Joseph Raoul n. 1904-__-__, d. 1909-__-__
Joseph Raymond n. 1902-__-__
Joseph Raymond Francis n. 1947-__-__, d. 1948-__-__
Joseph Robert n. 1953-__-__, d. 2005-04-28
Joseph Rodolphe n. 1905-__-__
Joseph Romain n. 1894-01-16
Joseph Simon n. 1918-__-__, d. 2004-12-20
Joseph Stanislas Abbé n. 1925-__-__, d. < 2015-04-04
Joseph Sylvain n. 1938-__-__, d. 1938-__-__
Joseph Sylvain Donat n. 1928-__-__, d. < 1995-01-28
Joseph Théophile n. 1875-__-__
Joseph Théophile n. 1881-09-03, d. < 1951-01-14
Joseph Thomas n. 1873-__-__, d. 1932-03-14
Joseph Thomas Raymond n. 1912-__-__, d. 1912-__-__
Joseph Wilfred Valmond n. 1917-__-__, d. 1918-__-__
Joseph William n. 1887-__-__, d. 1887-__-__
Joseph Yvon n. 1963-__-__, d. 1965-__-__
Joseph Yvon Paul n. 1971-10-09, d. 2012-02-01
Josephat n. 1899-__-__
Josephat n. 1901-07-26
Joséphine n. 1893-__-__
Joséphine n. 1902-__-__, d. < 1989-07-11
Joséphine n. 1914-__-__, d. < 2015-04-30
Joséphine (Marie-) n. 1884-__-__
Joséphine Théotice n. 1893-__-__, d. 1894-__-__
Judith n. 1852-__-__, d. 1897-__-__
Judith Dite Julia n. 1844-__-__
Julie n. 1865-__-__, d. 1951-01-15
Julie n. 1972-__-__, d. 1978-08-27
Julius W. n. 1907-12-26, d. 1991-12-05
Justine n. 1879-09-26, d. 1975-11-20
Justine n. 1882-__-__, d. 1882-__-__
Justine n. ± 1890-__-__, d. 1946-10-25
Laura n. 1919-01-14, d. 2015-03-29
Laura n. 1928-__-__, d. 1929-01-26
Lauza n. 1886-__-__, d. 1963-__-__
Lauza n. 1902-__-__, d. 1985-__-__
Lauza n. 1936-__-__, d. 2015-04-04
Lauza Marie n. 1905-__-__, d. 1905-__-__
Lazare n. 1756-__-__
Leon Patrick n. ± 1918-__-__, d. 1989-02-26
Léa n. 1926-__-__, d. < 2015-04-02
Léda n. 1908-__-__, d. 1987-11-15
Léo n. 1913-08-07, d. 2005-02-21
Léo Paul n. 1945-09-25, d. 1998-10-05
Léon d. < 1996-09-24
Léona n. ± 1913-__-__, d. 1962-12-18
Léonard n. 1903-__-__, d. 1989-03-04
Léonard n. 1908-__-__, d. 1982-04-13
Léonard n. 1923-__-__, d. < 2004-12-20
Lévis n. 1903-__-__, d. 1989-10-27
Lina n. 1918-05-24, d. 1995-01-28
Lionel n. 1907-__-__, d. 1930-__-__
Lionel n. 1915-__-__, d. 1982-05-01
Lionel n. 1919-__-__, d. 1996-06-12
Lorette n. 1903-__-__
Lori Frances n. 1971-06-28, d. 1994-07-02
Louis n. 1760-__-__, d. 1767-__-__
Louis n. 1770-09-16
Louis n. 1832-__-__, d. 1899-__-__
Louisa n. ± 1910-__-__, d. 1986-12-20
Louise n. 1842-__-__, d. 1887-04-17
Louise n. 1874-__-__, d. 1923-__-__
Louise n. 1912-04-09, d. 1980-04-22
Louise (Luce-) n. 1816-__-__
Luc n. 1811-__-__, d. 1894-__-__
Luc n. 1850-__-__, d. 1920-__-__
Luc (Joseph-) n. 1884-__-__
Luce n. 1826-__-__, d. 1826-__-__
Lucia n. 1912-__-__, d. 1996-10-09
Lucie n. 1870-__-__, d. 1966-08-14
Lucien n. ± 1953-__-__, d. 1997-09-01
Lucienne n. 1909-__-__, d. < 1995-06-08
Lucienne n. 1935-__-__, d. 1935-__-__
Lucille n. 1845-07-11, d. 1938-__-__
Lucille n. 1950-08-18, d. 1950-11-05
Lucille Anne n. 1909-__-__, d. < 1995-06-08
Ludger n. 1874-__-__, d. 1959-__-__
Lydia n. 1925-__-__, d. 1925-09-20
Madeleine n. 1734-__-__
Madeleine n. 1737-__-__
Madeleine n. 1741-__-__
Madeleine n. 1741-__-__
Majorique n. 1923-__-__, d. 1989-05-07
Marcel n. 1809-__-__, d. 1882-05-25
Marcel n. 1855-__-__
Marcel n. 1865-__-__
Marcel n. 1882-__-__
Marcel Nicodème n. 1809-__-__, d. 1882-05-25
Margot n. 1951-__-__, d. < 2012-01-18
Marguerite d. 1942-10-31
Marguerite d. < 1724-04-04
Marguerite n. 1724-__-__
Marguerite n. 1765-11-08
Marguerite n. 1841-__-__
Marguerite n. 1854-__-__
Marguerite n. 1860-__-__
Marguerite n. 1863-__-__, d. 1959-__-__
Marguerite n. 1882-__-__, d. 1882-__-__
Marguerite n. 1884-__-__, d. 1977-06-19
Marguerite n. 1949-06-05, d. 1949-07-04
Marguerite n. 1951-__-__, d. < 2012-01-18
Marguerite (Anne-) n. 1773-04-18, d. 1854-__-__
Marguerite Philomène n. 1884-__-__, d. 1977-06-19
Maria n. 1896-__-__, d. 1963-__-__
Maria n. 1902-05-06, d. 1908-11-03
Maria n. 1910-01-21, d. 1996-05-04
Maria n. 1910-01-21, d. 1996-05-04
Maria n. 1925-__-__, d. 1996-09-17
Marie d. 1952-__-__
Marie n. 1685-10-08, d. 1732-12-15
Marie n. ± 1698-__-__, d. 1733-06-30
Marie n. 1716-__-__
Marie n. 1722-__-__
Marie n. 1791-__-__, d. 1873-__-__
Marie n. 1845-__-__
Marie n. 1848-__-__, d. 1902-__-__
Marie n. 1857-__-__
Marie n. 1863-__-__, d. 1915-__-__
Marie n. 1864-__-__
Marie n. 1867-__-__, d. 1938-__-__
Marie n. 1881-__-__, d. 1916-__-__
Marie n. 1892-__-__, d. 1892-__-__
Marie n. 1977-__-__, d. 1977-__-__
Marie-Josée (Sr.) n. 1914-__-__, d. < 2015-04-30
Marie-Reine n. 1926-__-__, d. 2003-09-22
Marie Adélina n. 1854-__-__
Marie Adéline n. 1867-__-__, d. 1938-__-__
Marie Agnès n. 1908-01-19, d. 1977-08-27
Marie Albertina n. 1902-__-__
Marie Alfreda n. 1916-__-__, d. < 2016-02-29
Marie Alina n. 1896-__-__, d. 2001-__-__
Marie Alma n. 1929-__-__, d. < 2016-02-29
Marie Amanda n. 1885-__-__, d. 1956-__-__
Marie Andréa n. 1918-05-17, d. 1996-09-15
Marie Ange (Sr.) n. 1926-__-__, d. < 1988-01-20
Marie Angèle n. 1882-__-__, d. 1882-__-__
Marie Angèle n. 1896-__-__, d. 1896-__-__
Marie Angèle n. 1904-__-__, d. 1942-__-__
Marie Anne n. 1753-__-__