date format: YYYY-MM-DD | format date: AAAA-MM-DD
"<" - event occurred before date | "<" - événement avant la date
">" means event occurred after date | ">" - événement après la date

Léger (suite)
Raymond n. 1927-03-30, d. 1999-02-01
Raymond n. 1929-__-__, d. 2008-02-05
Raymond n. 1930-12-07, d. 1998-12-21
Raymond n. 1931-05-02, d. 1941-08-29
Raymond n. 1932-__-__, d. 2004-01-19
Raymond n. ± 1933-__-__, d. < 2011-05-09
Raymond n. 1934-07-27, d. 2000-01-30
Raymond n. 1935-04-18, d. 2008-11-__
Raymond n. ± 1936-__-__, d. 1965-12-23
Raymond n. 1936-03-13, d. 1996-12-25
Raymond n. 1937-07-16, d. 2001-__-__
Raymond n. 1939-05-25, d. 1942-08-30
Raymond n. ± 1947-__-__, d. 1969-07-03
Raymond n. 1948-02-23, d. 2012-01-12
Raymond n. 1950-08-24, d. 2006-05-26
Raymond n. ± 1953-__-__, d. 1977-11-13
Raymond n. 1954-06-10, d. 1988-06-18
Raymond-Marie n. 1924-__-__, d. 2006-12-14
Raymond (Joseph-) n. 1889-__-__, d. 1893-__-__
Raymond A. n. 1928-__-__, d. 1975-08-24
Raymond C. n. 1932-__-__, d. 1988-05-24
Raymond Claude n. 1928-__-__, d. 1975-08-24
Raymond D n. 1922-11-24, d. 2001-08-07
Raymond Donald n. ± 1927-__-__, d. 1992-01-12
Raymond G. n. 1935-03-23, d. 1998-03-29
Raymond J n. 1934-06-14, d. 2005-05-27
Raymond J. n. 1916-04-28, d. < 2003-12-26
Raymond Joseph n. ± 1919-__-__, d. 2010-01-27
Raymond Joseph n. 1920-08-12, d. 1989-__-__
Raymond O n. 1919-12-04, d. 2004-01-21
Raymond Roméo n. 1919-01-22, d. 1990-04-04
Raymond T. n. 1925-01-20, d. 1987-01-__
Raymonde n. ± 1931-__-__, d. 2011-12-24
Raymonde n. 1940-__-__, d. 1940-__-__
Raymonde W. n. 1953-04-06, d. 1953-04-09
Rebecca n. 1859-12-04, d. < 1861-__-__
Rebecca n. 1887-02-28, d. 1903-01-12
Rebecca n. 1915-04-17, d. < 2004-01-03
Red n. 1909-09-17, d. 1971-02-13
Reg d. 2001-__-__
Reg n. 1938-06-18, d. 1989-04-13
Reggie d. 2001-__-__
Reggie n. ± 1929-__-__, d. 1999-05-21
Reggie n. 1943-__-__, d. 1943-__-__
Reggie n. 1951-05-17, d. 2018-07-13
Regina n. 1907-12-31, d. 1969-01-11
Regina n. 1931-09-15, d. 1998-05-23
Regina n. 1937-01-19, d. 2012-05-13
Regina F. n. 1898-02-25, d. 1945-__-__
Reginald d. 2001-__-__
Reginald n. 1938-06-18, d. 1989-04-13
Reginald n. 1943-__-__, d. 1943-__-__
Reginald F. n. 1929-04-29, d. 2001-12-12
Reginald Joseph n. 1938-06-18, d. 1989-04-13
Reid d. < 2007-07-03
Reine n. 1837-04-29, d. ± 1874-12-__
Reine n. 1844-09-04, d. 1919-02-01
Relique n. 1859-03-29, d. 1860-__-__
Rene d. < 1997-03-29
Rene E n. 1926-01-14, d. 1976-06-15
René d. < 2005-04-21
René d. < 2010-05-19
René n. 1890-10-03
René n. 1916-04-13, d. 2000-__-__
René n. 1943-12-22, d. 2008-02-22
René n. ± 1944-__-__, d. 1995-07-06
René n. 1948-__-__, d. 2012-05-20
René n. 1949-09-06, d. 1950-02-13
René A n. 1926-09-13, d. 1981-08-08
René Nazaire n. 1943-12-22, d. 2008-02-22
René P. n. 1935-09-30, d. 2005-12-20
Renée n. 1901-05-29, d. 1982-08-25
Rennie d. < 2005-04-21
Régina d. < 2004-09-22
Régina n. 1877-__-__, d. 1878-__-__
Régina n. 1879-__-__
Régina n. 1888-01-07
Régina n. 1890-08-24, d. 1974-12-26
Régina n. 1890-09-29, d. 1963-__-__
Régina n. 1897-11-24
Régina n. 1900-01-17, d. < 1945-05-19
Régina n. 1903-12-04
Régina n. ± 1906-__-__, d. 1988-02-07
Régina n. 1906-08-03, d. 1999-08-31
Régina n. ± 1912-__-__, d. 1995-07-30
Régina-Jeanne n. 1874-10-25
Régina (Marie-) n. 1900-06-21, d. 1996-09-23
Régina Marie n. ± 1895-__-__, d. < 2000-12-30
Réginald n. 1904-07-11, d. 1962-__-__
Réginald n. 1917-07-19, d. 1968-05-08
Réginald n. ± 1929-__-__, d. 1999-05-21
Réginald n. 1932-06-24, d. 2013-07-23
Réginald n. ± 1946-__-__, d. 2013-12-24
Réginald Collin n. 1917-07-19, d. 1968-05-08
Réginald Ludger n. ± 1946-__-__, d. 2013-12-24
Régis n. 1925-05-24, d. 2002-09-05
Régis Roi n. 1925-05-24, d. 2002-09-05
Réjean n. 1955-06-08, d. 1955-06-17
Réjean n. 1958-03-04, d. 1958-12-26
Réjean Didace n. 1958-03-04, d. 1958-12-26
Réjeanne d. < 2003-09-01
Rémi n. 1980-10-28, d. 1980-10-28
Rémi n. 1992-__-__, d. 1996-04-18
Rénald d. < 2009-10-12
Rhéal n. 1963-07-21, d. 1995-09-11
Rhéal n. 1964-08-10, d. 2014-06-09
Richard d. < 2005-10-23
Richard n. 1865-04-29, d. 1865-05-10
Richard n. 1882-04-16
Richard n. 1903-02-02, d. 1980-__-__
Richard n. 1904-12-13
Richard n. 1910-02-24, d. 1977-10-26
Richard n. 1929-10-17, d. 1993-12-07
Richard n. 1939-12-24, d. 2006-05-02
Richard Alvin n. 1941-06-01, d. 2013-01-29
Richard D. n. 1940-01-21, d. 2011-06-06
Richard E n. 1945-01-26, d. 2001-07-19
Richard Gerard n. 1941-05-14, d. 2003-12-31
Richard H. n. 1930-08-06, d. 2004-__-__
Richard Joseph n. ± 1928-__-__, d. 2002-12-13
Richie n. ± 1928-__-__, d. 2002-12-13
Rickey n. ± 1956-__-__, d. 1984-10-26
Ricky n. 1994-10-02, d. 1995-03-05
Rina d. 1977-__-__
Rita d. < 2009-05-03
Rita n. 1902-__-__, d. 1979-__-__
Rita n. 1903-04-16, d. 1994-11-10
Rita n. ± 1906-12-__, d. 1963-09-28
Rita n. 1909-10-17, d. 2003-05-19
Rita n. 1911-01-03, d. 1975-11-03
Rita n. 1913-10-01, d. 1983-08-28
Rita n. 1915-11-25, d. 1920-01-19
Rita n. 1916-03-29, d. 2003-03-28
Rita n. 1916-07-16, d. 1919-09-15
Rita n. 1916-09-29, d. 2006-03-10
Rita n. 1917-06-17, d. < 2003-10-11
Rita n. 1917-11-10, d. 2000-06-04
Rita n. 1919-08-09, d. 1999-10-17
Rita n. ± 1920-__-__, d. 2001-12-19
Rita n. 1920-01-21, d. 2012-09-06
Rita n. 1920-06-10, d. 2011-11-26
Rita n. ± 1921-__-__, d. 1992-06-15
Rita n. ± 1921-__-__, d. 2003-06-22
Rita n. 1921-01-08, d. 2006-04-21
Rita n. 1921-04-30, d. 2003-03-03
Rita n. 1921-06-06, d. < 1997-05-10
Rita n. ± 1921-09-__, d. 1923-04-15
Rita n. 1922-12-02, d. 2011-09-01
Rita n. 1922-12-05, d. 2000-12-20
Rita n. 1923-04-01, d. 1973-03-07
Rita n. 1923-08-31, d. 2005-10-11
Rita n. 1923-10-05, d. 1982-11-21
Rita n. 1924-07-24, d. 2009-10-02
Rita n. 1926-__-__, d. 2012-06-18
Rita n. 1928-11-05, d. 2015-01-16
Rita n. ± 1933-__-__, d. 2014-11-23
Rita n. 1933-05-11, d. 1986-06-08
Rita n. 1934-06-19, d. 2017-02-10
Rita n. ± 1952-__-__, d. 1982-04-04
Rita (Sr.) n. 1928-01-22, d. 1999-10-17
Rita Alice n. 1919-08-09, d. 1999-10-17
Rita Aurore n. 1926-09-08, d. 2006-11-08
Rita C. n. 1926-01-06, d. 2007-01-21
Rita Cecile n. 1926-01-06, d. 2007-01-21
Rita M n. 1926-01-31, d. 2005-04-15
Rita M. n. 1919-01-27, d. 1997-04-25
Rita M. n. ± 1922-__-__, d. 2001-11-16
Rita Marie n. 1920-01-21, d. 2012-09-06
Rita Marie n. 1922-12-02, d. 2011-09-01