date format: YYYY-MM-DD | format date: AAAA-MM-DD
"<" - event occurred before date | "<" - événement avant la date
">" means event occurred after date | ">" - événement après la date

Léger (suite)
Almeda n. 1884-__-__, d. 1959-11-07
Almeda O. n. 1922-11-26, d. 2011-06-01
Almina n. 1893-01-09, d. 1968-06-28
Alodie (Sr.) n. 1877-01-15, d. 1955-09-16
Aloïse n. 1836-11-03, d. 1838-__-__
Alonzo n. 1901-01-20, d. 1980-__-__
Alonzo n. 1913-02-04, d. 1973-05-18
Alonzo n. 1915-05-21, d. 1998-11-14
Alonzo n. 1921-07-24, d. < 2004-02-18
Alonzo n. 1925-06-06, d. 2010-09-06
Alonzo n. ± 1952-__-__, d. 1970-06-09
Alonzo (Joseph Isidore-) n. 1902-12-05, d. 1996-02-27
Alozia n. 1933-12-07, d. 1933-12-07
Alphee Albenie n. 1878-02-25, d. 1941-05-16
Alphée n. 1836-12-18, d. 1898-08-21
Alphée n. 1861-03-11, d. 1944-01-07
Alphée n. 1862-08-29, d. 1930-06-09
Alphée n. 1866-11-17, d. 1940-03-08
Alphée n. 1869-04-13, d. 1870-03-29
Alphée n. 1875-05-26
Alphée n. 1878-05-01, d. 1931-09-06
Alphée n. 1878-11-12
Alphée n. 1879-02-24
Alphée n. 1880-07-22
Alphée n. 1881-02-14
Alphée n. 1881-06-13
Alphée n. 1882-05-21, d. < 1882-08-20
Alphée n. 1885-01-15, d. 1885-__-__
Alphée n. 1890-04-17, d. 1976-09-05
Alphée n. 1890-11-04, d. ± 1913-12-25
Alphée n. 1892-05-07
Alphée n. 1893-08-04, d. 1893-10-18
Alphée n. 1895-08-16, d. 1994-01-30
Alphée n. 1898-09-07, d. 1986-12-07
Alphée n. 1901-02-08
Alphée n. 1902-06-05, d. 1994-07-03
Alphée n. 1902-10-20, d. 1993-05-01
Alphée n. ± 1903-__-__
Alphée n. 1906-02-07, d. 1987-04-27
Alphée n. 1914-11-18, d. 1963-07-04
Alphée n. 1916-08-22, d. ± 1924-11-28
Alphée n. 1917-07-06, d. 2000-11-06
Alphée n. 1921-03-23, d. 2011-04-10
Alphée n. 1922-03-01, d. 2004-06-18
Alphée n. 1930-06-16, d. 2004-12-14
Alphée n. 1931-11-30, d. 1931-12-10
Alphée Aurèle n. 1930-06-16, d. 2004-12-14
Alphée Thomas n. ± 1898-11-__, d. 1967-10-07
Alphérie n. 1926-02-18, d. 1973-07-19
Alphérie n. 1929-07-29, d. 2017-02-23
Alphérie Auguste n. 1926-02-18, d. 1973-07-19
Alphide n. 1926-01-10, d. 2011-02-12
Alphie n. 1914-11-18, d. 1963-07-04
Alphie n. 1915-02-22, d. < 2003-10-11
Alphonse d. < 1992-06-08
Alphonse n. 1878-03-08, d. 1962-04-21
Alphonse n. 1878-11-01
Alphonse n. 1891-09-26, d. < 2007-02-28
Alphonse n. 1896-08-31, d. 1962-09-14
Alphonse n. 1897-11-27, d. < 1992-11-14
Alphonse n. 1901-02-10, d. 1979-10-09
Alphonse n. 1901-02-11, d. 1991-__-__
Alphonse n. 1902-07-31, d. 1973-02-22
Alphonse n. 1905-08-26, d. 1906-02-10
Alphonse n. 1907-02-11, d. < 1989-01-23
Alphonse n. 1907-03-16, d. 2003-09-01
Alphonse n. 1909-03-22, d. 1996-04-25
Alphonse n. 1915-02-15, d. 1999-02-16
Alphonse n. 1917-04-11, d. 1997-02-21
Alphonse n. 1919-05-05, d. 1945-__-__
Alphonse n. 1921-12-23, d. 1925-05-09
Alphonse n. 1934-04-01, d. 1989-02-18
Alphonse n. 1961-07-27, d. 2003-02-14
Alphonse (Rev.) n. 1913-07-21, d. 1978-10-02
Alphonse Joseph n. 1934-04-01, d. 1989-02-18
Alphonse Jr. n. 1961-11-24, d. 2015-01-30
Alphonse Sr. n. ± 1937-__-__, d. 2000-12-30
Alphonsine d. < 1994-08-27
Alphonsine n. ± 1833-__-__, d. 1879-12-02
Alphonsine n. 1903-11-30, d. 1904-04-12
Alphonsine n. 1926-04-21, d. 1970-09-14
Alphonsine n. 1931-12-12, d. 2000-04-17
Alphonsine Dorice n. 1926-04-21, d. 1970-09-14
Althéa n. ± 1932-__-__, d. 1993-04-04
Althéa Marie n. 1913-11-28, d. 1999-07-22
Alva n. 1897-07-25, d. 1915-07-28
Alva n. 1905-10-12
Alva n. 1929-08-21, d. 1929-12-08
Alvah n. 1918-07-02, d. 2008-03-23
Alvah n. ± 1937-__-__, d. 1972-12-17
Alverta n. 1919-03-22, d. 2006-11-05
Alvida n. 1913-04-21, d. 2000-12-10
Alvin n. 1941-06-01, d. 2013-01-29
Alvin Richard n. 1941-06-01, d. 2013-01-29
Alvina n. 1870-07-28
Alvina n. 1873-__-__, d. 1952-08-24
Alvina n. 1875-03-23, d. 1951-02-26
Alvina n. 1877-10-21, d. 1962-10-17
Alvina n. 1884-12-30, d. 1943-12-07
Alvina n. 1886-__-__, d. 1928-04-17
Alvina n. 1887-03-26, d. 1961-__-__
Alvina n. 1889-09-05, d. 1962-08-21
Alvina n. 1893-01-09, d. 1968-06-28
Alvina n. 1899-05-08, d. < 1990-11-21
Alvina n. 1903-06-28
Alvina n. 1913-04-21, d. 2000-12-10
Alvina n. 1921-__-__, d. 1935-__-__
Alvina T. n. 1909-03-02, d. 2003-04-20
Alyre n. 1888-04-15, d. < 2007-02-28
Alyre n. 1889-10-25, d. < 1988-04-17
Alyre n. 1892-__-__
Alyre n. 1892-01-01, d. 1959-11-06
Alyre n. 1893-09-07
Alyre n. 1894-03-01, d. 1989-02-09
Alyre n. 1894-06-10, d. 1992-01-28
Alyre n. 1898-__-__, d. 1976-08-09
Alyre n. 1899-__-__, d. 1918-01-14
Alyre n. 1899-01-16, d. 1985-08-__
Alyre n. 1899-12-09
Alyre n. 1900-02-04, d. 1978-06-29
Alyre n. 1900-09-21
Alyre n. 1903-04-16, d. 1974-03-16
Alyre n. 1906-03-13, d. < 1995-04-13
Alyre n. 1907-__-__, d. < 1994-02-22
Alyre n. 1909-01-20, d. 1987-09-__
Alyre n. 1914-06-01, d. 1980-__-__
Alyre n. 1915-02-02, d. 1938-02-01
Alyre n. 1916-10-08, d. < 1995-02-22
Alyre n. 1923-04-23, d. 2002-06-13
Alyre n. 1924-11-13, d. 2003-04-17
Alyre n. 1931-08-16, d. 2005-07-15
Alyre n. 1932-05-04, d. 1997-04-08
Alyre n. 1933-11-13, d. 2008-08-22
Alyre Joseph n. 1931-08-16, d. 2005-07-15
Alzemina n. 1901-11-07
Amable n. ± 1785-__-__, d. ± 1860-03-__
Amable n. 1819-10-24, d. 1906-05-01
Amable n. 1843-09-22, d. < 1851-__-__
Amable n. 1849-01-25, d. ± 1925-05-16
Amable n. 1872-__-__, d. 1942-__-__
Amable n. 1904-__-__, d. 1937-01-20
Amand n. 1828-04-30, d. ± 1880-02-17
Amand n. 1837-03-16, d. 1901-08-16
Amand n. 1842-10-05, d. 1891-05-18
Amand n. 1844-09-18, d. ± 1868-10-15
Amand n. 1860-02-03, d. 1926-06-20
Amand n. 1907-12-25, d. < 1998-10-13
Amanda n. 1879-09-21, d. 1963-__-__
Amanda n. 1880-04-28
Amanda n. 1884-04-15
Amanda n. 1886-02-01, d. 1972-08-28
Amanda n. 1894-04-07, d. 1960-05-21
Amanda n. 1899-10-21, d. < 1995-12-12
Amanda n. 1900-10-04, d. 1982-04-10
Amanda n. 1902-09-05, d. 1995-05-06
Amanda n. ± 1905-__-__
Amanda n. 1909-02-24, d. 1913-03-06
Amanda n. ± 1911-07-__, d. < 2002-02-14
Amanda n. 1917-06-11, d. 1997-02-27
Amanda n. 1935-11-11, d. 1968-08-16
Amanda n. ± 1986-07-__, d. 1986-09-09
Amanda Madeleine n. ± 1929-__-__, d. 1978-02-23
Amanda Mae n. 1886-03-__
Amant Florient n. 1868-01-17, d. 1869-08-03
Ambi d. < 2003-02-15
Ambroise n. 1822-03-15, d. 1823-08-24
Ambroise n. 1824-05-13, d. 1888-12-27
Ambroise n. 1826-02-21, d. 1861-08-07
Ambroise n. 1828-08-19, d. 1834-08-14
Ambroise n. 1842-08-19
Ambroise n. 1848-02-25, d. ± 1850-07-__
Ambroise n. 1861-08-14
Ambroise n. 1863-01-21, d. 1940-12-31
Ambroise n. 1876-01-07, d. 1966-04-27
Ambroise n. 1879-09-07
Ambroise n. 1884-06-19, d. 1951-05-11
Ambroise n. 1889-04-21, d. 1966-03-03
Ambroise n. 1890-03-07, d. 1963-__-__
Ambroise n. 1892-06-24, d. ± 1980-__-__
Ambroise n. 1894-01-17, d. 1894-08-25
Ambroise n. 1919-06-08, d. 1976-04-03
Ambroise Léopold n. 1899-12-31, d. < 1988-11-02
Amelia n. 1872-07-19, d. 1946-__-__
Amédée n. 1878-05-10, d. 1946-05-04
Amédée n. 1883-05-26
Amédée n. 1886-02-09, d. < 1923-__-__
Amédée n. 1888-08-12, d. 1901-08-09
Amédée n. 1890-04-01, d. 1951-11-16
Amédée n. 1892-11-24, d. 1953-05-16
Amédée n. 1900-06-17, d. 1982-06-10
Amédée n. 1900-10-28
Amédée n. 1901-08-16
Amédée n. 1902-__-__, d. 1990-__-__
Amédée n. 1902-03-21, d. 1920-06-22
Amédée n. 1902-07-03, d. 1941-05-27
Amédée n. 1903-__-__, d. 1997-03-08
Amédée n. 1904-10-13, d. 1954-04-02
Amédée n. 1906-09-23, d. 1984-10-08
Amédée n. ± 1908-__-__, d. 1908-03-17
Amédée n. 1909-03-02, d. < 2005-11-07
Amédée n. 1914-01-15, d. 2004-07-01
Amédée n. 1916-12-29, d. 1980-__-__
Amédée n. 1917-11-09, d. 1980-__-__
Amédée n. 1924-04-29, d. 2013-11-28
Amélia n. 1844-08-22
Amos n. 1834-05-08, d. 1893-11-08
Amos n. ± 1869-12-01
Amos n. 1924-07-01, d. 2009-09-16
Ananie n. 1842-05-01, d. 1894-04-01
Anastasie n. 1753-10-15
Anastasie n. ± 1765-__-__, d. 1832-06-26
Anastasie n. ± 1791-__-__
Anastasie n. 1810-02-17, d. 1810-02-19
Anastasie n. 1839-07-14
Anastasie n. 1841-12-24, d. 1908-02-01
Anastasie n. 1843-__-__, d. 1916-12-21
Anastasie n. 1847-08-24, d. 1880-12-12
Anastasie n. 1857-06-02, d. 1901-07-21
Anastasie n. 1862-11-21, d. 1906-10-29
Anastasie n. ± 1863-__-__, d. 1923-12-10
Anastasie n. 1882-04-10, d. 1899-05-27
Anastasie n. 1885-01-20
Anastasie n. 1887-11-05
Anastasie Almina n. 1893-01-09, d. 1968-06-28
Anathalie n. ± 1827-04-__
Anatole n. 1831-__-__
Andrew n. ± 1869-__-__
Andrew n. 1913-12-20, d. 2003-06-25
Andrew C n. 1892-09-09
Andrew C. n. ± 1869-__-__
André d. < 2002-12-06
André n. 1814-10-12, d. 1889-11-22
André n. 1826-02-02, d. 1904-08-26
André n. 1831-05-14
André n. 1843-__-__, d. 1910-__-__
André n. 1847-11-30
André n. 1849-11-01, d. < 1851-__-__
André n. 1851-02-23, d. 1887-03-28
André n. 1851-07-05, d. 1921-05-12
André n. 1852-04-15
André n. ± 1854-__-__, d. 1944-__-__
André n. 1854-09-12, d. 1929-__-__
André n. 1857-__-__, d. 1861-__-__
André n. 1864-08-15, d. 1946-11-02
André n. 1864-11-27, d. 1954-08-31
André n. 1865-08-02
André n. 1866-11-04, d. 1918-10-15
André n. 1874-02-08, d. 1874-11-25
André n. 1878-10-31, d. 1941-12-25
André n. 1882-05-16, d. 1913-01-17
André n. 1885-__-__
André n. 1886-08-14, d. 1969-__-__
André n. 1892-09-09
André n. 1895-__-__
André n. 1895-01-12, d. 1980-10-27
André n. 1897-06-08, d. 1897-08-22
André n. 1899-06-18, d. 1968-02-26
André n. 1913-12-20, d. 2003-06-25
André n. 1916-06-12, d. 1917-04-06
André n. 1917-11-02, d. < 1994-10-26
André n. 1921-12-19, d. 1993-09-11
André n. 1941-04-08, d. 2007-07-27
André n. 1955-07-29, d. 2010-01-26
André Joseph n. 1881-05-22, d. 1893-09-12
André Jude n. 1878-10-31, d. 1941-12-25
André Lionel n. 1911-11-30, d. 1985-07-23
André Pacifique n. 1885-11-01
Andréa d. < 1987-06-28
Andréa n. 1913-07-21, d. 1986-05-29
Andréa n. 1918-11-15, d. 1929-02-06
Andréa n. 1932-03-17, d. 2000-10-31
Andréa n. 1968-__-__, d. 1970-__-__
Andréa Huberte n. 1932-03-17, d. 2000-10-31
Andy n. 1895-01-12, d. 1980-10-27
Ange Albert n. 1907-07-28, d. 1908-08-17
Angela n. 1912-__-__, d. 1994-__-__
Angela n. 1923-12-28, d. 2012-08-31
Angela Bella n. 1893-08-17, d. < 2003-01-26
Angele E. n. 1935-11-11, d. 2006-06-22